ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC VIP

Bạn đừng đắn đó bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho một con số, mà hãy nghĩ tới con số đó gúp bạn thắng được bao nhiêu tiền. Vì vậy đừng tiếc tiền mà không lấy số từ chúng tôi. Rất nhiều a/e đã vô bờ an toàn từ những con số của chúng tôi

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h – 18h
Hỗ trợ: Vettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile..

CÁC BẠN CÓ THỂ CỘNG DỒN THẺ CÀO

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
14/10/2021 Đầu 5đuôi 9 Win đuôi 9
13/10/2021 Đầu 2đuôi 9 Win đầu 2
12/10/2021 Đầu 1đuôi 5 Win đầu 1
11/10/2021 Đầu 6đuôi 5 Miss
10/10/2021 Đầu 8đuôi 3 Win đầu 8
09/10/2021 Đầu 2đuôi 9 Miss
08/10/2021 Đầu 5đuôi 6 Win đầu 5
07/10/2021 Đầu 6đuôi 4 Win đầu 6
05/10/2021 Đầu 5đuôi 7 Win đuôi 7
04/10/2021 Đầu 4đuôi 7 Win đầu đuôi
03/10/2021 Đầu 5đuôi 1 Win đuôi 1
02/10/2021 Đầu 5đuôi 7 Win đuôi 7
25/09/2021 Đầu 5đuôi 8 Win đuôi 8
19/09/2021 Đầu 6đuôi 2 Miss
18/09/2021 Đầu 0 đuôi 9 Win đầu 0
16/09/2021 Đầu 9 đuôi 9 Win đầu 9
15/09/2021 Đầu 6 đuôi 3 Win đầu 6
14/09/2021 Đầu 4 đuôi 9 Win đuôi 9
13/09/2021 Đầu 2đuôi 5 Miss
12/09/2021 Đầu 0đuôi 6 Miss
11/09/2021 Đầu 5 đuôi 1 Win đầu 5
10/09/2021 Đầu 2 đuôi 3 Win đầu 2
09/09/2021 Đầu 1đuôi 2 Miss
08/09/2021 Đầu 0đuôi 5 Miss
07/09/2021 Đầu 2 đuôi 5 Win đuôi 5
06/09/2021 Đầu 1đuôi 7 Miss
05/09/2021 Đầu 6 đuôi 9 Win đầu 6
04/09/2021 Đầu 9 đuôi 5 Win đuôi 5
03/09/2021 Đầu 4đuôi 5 Miss
02/09/2021 Đầu 3đuôi 9 Miss
01/09/2021 Đầu 4 đuôi 7 Win đuôi 7
31/08/2021 Đầu 2 đuôi 1 Win đầu 2
30/08/2021 Đầu 1đuôi 8 Miss
29/08/2021 Đầu 2 đuôi 5 Win đuôi 5
28/08/2021 Đầu 0 đuôi 5 Win đầu 0
27/08/2021 Đầu 3đuôi 6 Miss
26/08/2021 Đầu 7 đuôi 9 Win đầu 7
25/08/2021 Đầu 2đuôi 5 Miss
24/08/2021 Đầu 8 đuôi 3 Win đầu 8
23/08/2021 Đầu 8đuôi 4 Miss
22/08/2021 Đầu 1 đuôi 4 Win đầu 1
21/08/2021 Đầu 4 đuôi 7 Win đuôi 7
20/08/2021 Đầu 9 đuôi 9 Win đầu 9
19/08/2021 Đầu 4 đuôi 6 Win đầu 4
18/08/2021 Đầu 6đuôi 9 Miss
17/08/2021 Đầu 6 đuôi 9 Win đầu 6
16/08/2021 Đầu 7 đuôi 1 Win đuôi 1
15/08/2021 Đầu 1đuôi 8 Miss
14/08/2021 Đầu 5 đuôi 1 Win đầu 5
13/08/2021 Đầu 4 đuôi 9 Win đầu 4
12/08/2021 Đầu 5đuôi 2 Miss
11/08/2021 Đầu 3 đuôi 0 Win đuôi 0
10/08/2021 Đầu 7 đuôi 4 Win đầu 7
09/08/2021 Đầu 6đuôi 3 Miss
08/08/2021 Đầu 1 đuôi 9 Win đầu 1
07/08/2021 Đầu 3 đuôi 7 Win đầu 3
06/08/2021 Đầu 3đuôi 5 Miss
05/08/2021 Đầu 9 đuôi 1 Win đuôi 1
04/08/2021 Đầu 4 đuôi 6 Win đầu 4
03/08/2021 Đầu 0 đuôi 9 Win đầu 0
02/08/2021 Đầu 6đuôi 9 Miss
01/08/2021 Đầu 8 đuôi 7 Win đầu 8
31/07/2021 Đầu 2 đuôi 4 Win đuôi 4
30/07/2021 Đầu 1 đuôi 3 Win đầu 1
29/07/2021 Đầu 1đuôi 5 Miss
28/07/2021 Đầu 1 đuôi 8 Win đuôi 8
27/07/2021 Đầu 7 đuôi 9 Win đầu 7
26/07/2021 Đầu 3đuôi 2 Miss
25/07/2021 Đầu 8 đuôi 1 Win đầu 8
24/07/2021 Đầu 9 đuôi 7 Win đầu 9
23/07/2021 Đầu 2 đuôi 4 Win đuôi 4
22/07/2021 Đầu 4đuôi 3 Miss
21/07/2021 Đầu 8 đuôi 1 Win đầu 8
20/07/2021 Đầu 3 đuôi 9 Win đầu 3
19/07/2021 Đầu 5đuôi 1 Miss
18/07/2021 Đầu 1 đuôi 2 Win đuôi 2
17/07/2021 Đầu 1đuôi 4 Miss
16/07/2021 Đầu 8 đuôi 2 Win đầu 8
15/07/2021 Đầu 5 đuôi 4 Win đầu 5
14/07/2021 Đầu 6 đuôi 3 Win đuôi 3
13/07/2021 Đầu 5đuôi 7 Miss
12/07/2021 Đầu 4đuôi 6 Miss
11/07/2021 Đầu 9 đuôi 3 Win đầu 9
10/07/2021 Đầu 4đuôi 6 Miss
09/07/2021 Đầu 0đuôi 2 Miss
08/07/2021 Đầu 3đuôi 2 Miss
07/07/2021 Đầu 8 đuôi 1 Win đầu 8
06/07/2021 Đầu 2đuôi 5 Miss
05/07/2021 Đầu 3đuôi 6 Miss
04/07/2021 Đầu 7 đuôi 6 Win đầu 7
03/07/2021 Đầu 6đuôi 9 Miss
02/07/2021 Đầu 5 đuôi 1 Win đuôi 1
01/07/2021 Đầu 7 đuôi 1 Win đầu 7
29/06/2021 Đầu 3đuôi 8 Miss
28/06/2021 Đầu 2 đuôi 8 Win đuôi 8
26/06/2021 Đầu 9 đuôi 6 Win đầu 9
25/06/2021 Đầu 1đuôi 7 Miss
24/06/2021 Đầu 3 đuôi 3 Win đuôi 9
23/06/2021 Đầu 9 đuôi 3 Win đầu 9
22/06/2021 Đầu 9đuôi 6 Miss
21/06/2021 Đầu 6đuôi 2 Miss
20/06/2021 Đầu 1 đuôi 9 Win đuôi 9
19/06/2021 Đầu 7 đuôi 5 Win đầu 7
18/06/2021 Đầu 3đuôi 2 Miss
17/06/2021 Đầu 6 đuôi 9 Win đầu 6
16/06/2021 Đầu 5 đuôi 2 Win đuôi 2
15/06/2021 Đầu 5đuôi 9 Miss
14/06/2021 Đầu 6đuôi 7 Miss
13/06/2021 Đầu 7 đuôi 5 Win đầu 7
12/06/2021 Đầu 1 đuôi 8 Win đuôi 8
11/06/2021 Đầu 4 đuôi 9 Win đầu 4
10/06/2021 Đầu 9đuôi 9 Miss
09/06/2021 Đầu 5 đuôi 9 Win đuôi 9
08/06/2021 Đầu 9đuôi 5 Miss
07/06/2021 Đầu 5đuôi 4 Miss
06/06/2021 Đầu 6 đuôi 0 Win đầu 6
05/06/2021 Đầu 1đuôi 9 Miss
04/06/2021 Đầu 3 đuôi 9 Win đầu 3
03/06/2021 Đầu 1 đuôi 2 Win đuôi 2
02/06/2021 Đầu 3đuôi 5 Miss
01/06/2021 Đầu 6 đuôi 4 Win đầu 6
31/05/2021 Đầu 6 đuôi 0 Win đuôi 0
30/05/2021 Đầu 4đuôi 9 Miss
29/05/2021 Đầu 1đuôi 5 Miss
28/05/2021 Đầu 5đuôi 3 Miss
27/05/2021 Đầu 0 đuôi 7 Win đầu 0
26/05/2021 Đầu 1đuôi 9 Miss
25/05/2021 Đầu 3đuôi 6 Miss
24/05/2021 Đầu 6 đuôi 5 Win đuôi 5
23/05/2021 Đầu 5đuôi 9 Miss
22/05/2021 Đầu 1đuôi 3 Miss
21/05/2021 Đầu 2 đuôi 5 Win đầu 2
20/05/2021 Đầu 2đuôi 9 Miss
19/05/2021 Đầu 3 đuôi 2 Win đuôi 2
18/05/2021 Đầu 9đuôi 1 Miss
17/05/2021 Đầu 7đuôi 3 Miss
16/05/2021 Đầu 6 đuôi 9 Win đầu 6
15/05/2021 Đầu 5đuôi 9 Miss
14/05/2021 Đầu 3 đuôi 7 Win đuôi 7
13/05/2021 Đầu 1đuôi 2 Miss
12/05/2021 Đầu 0đuôi 7 Miss
11/05/2021 Đầu 2đuôi 9 Miss
10/05/2021 Đầu 5 đuôi 7 Win đuôi 7
09/05/2021 Đầu 3đuôi 6 Miss
08/05/2021 Đầu 2đuôi 4 Miss
07/05/2021 Đầu 4 đuôi 6 Win đầu 4
06/05/2021 Đầu 4đuôi 6 Miss
05/05/2021 Đầu 3đuôi 8 Miss
04/05/2021 Đầu 3 đuôi 0 Win đuôi 0
02/05/2021 Đầu 0đuôi 9 Miss
01/05/2021 Đầu 5đuôi 3 Miss
01/05/2021 Đầu 6 đuôi 4 Win đầu 6
30/04/2021 Đầu 7đuôi 9 Miss
29/04/2021 Đầu 5đuôi 3 Miss
28/04/2021 Đầu 9 đuôi 3 Win đuôi 3 2
27/04/2021 Đầu 1Đđuôi 6 Miss
26/04/2021 Đầu 0 Đđuôi 5 Miss
25/04/2021 Đầu 7 Đđuôi 9 Win đầu 7 2
24/04/2021 Đầu 3 Đđuôi 9 Miss
23/04/2021 Đầu 0 Đđuôi 1 Miss
22/04/2021 Đầu 6 Đđuôi 2 Win đuôi 2
20/04/2021 Đầu 3 Đđuôi 9 Miss
19/04/2021 Đầu 1 Đđuôi 5 Miss
18/04/2021 Đầu 9 Đđuôi 0 Win đuôi 0
17/04/2021 Đầu 2 Đđuôi 9 Miss
16/04/2021 Đầu 3 Đđuôi 5 Miss
15/04/2021 Đầu 9 Đđuôi 7 Miss
14/04/2021 Đầu 3 Đđuôi 5 Miss
13/04/2021 Đầu 6 Đđuôi 3 Miss
12/04/2021 Đầu 3 Đđuôi 9 Win đuôi 9
11/04/2021 Đầu 1 Đđuôi 9 Win đầu 1
10/04/2021 Đầu 7 Đđuôi 9 Miss
09/04/2021 Đầu 3 Đđuôi 1 Miss
08/04/2021 Đầu 5 Đđuôi 4 Win đuôi 4
07/04/2021 Đầu 2 Đđuôi 5 Miss
06/04/2021 Đầu 7 Đđuôi 9 Win đuôi9
05/04/2021 Đầu 6 Đđuôi 0 Win đuôi0
04/04/2021 Đầu 5 Đđuôi 8 Win đuôi8
03/04/2021 Đầu 2 Đđuôi 0 Win đuôi0
02/04/2021 Đầu 4 Đđuôi 5 Win đuôi5
01/04/2021 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
31/03/2021 Đầu 1 Đđuôi 6 Win đuôi6
30/03/2021 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
29/03/2021 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
28/03/2021 Đầu 9 Đđuôi 6 Win đầu9
27/03/2021 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
26/03/2021 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
25/03/2021 Đầu 1 Đđuôi 7 Win đầu1
24/03/2021 Đầu 3 Đđuôi 6 Win đầu3
23/03/2021 Đầu 7 Đđuôi 9 Win đuôi9
22/03/2021 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
21/03/2021 Đầu 7 Đuôi 3 Miss
20/03/2021 Đầu 5 Đđuôi 8 Win đuôi8
19/03/2021 Đầu 4 Đuôi 2 Miss
18/03/2021 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
17/03/2021 Đầu 7 Đđuôi 2 Win đuôi2
16/03/2021 Đầu 5 Đđuôi 9 Win đầu5
15/03/2021 Đầu 2 Đđuôi 8 Win đầu2
14/03/2021 Đầu 9 Đđuôi 7 Win đuôi6
13/03/2021 Đầu 7 Đuôi 2 Miss
12/03/2021 Đầu 8 Đuôi 5 Miss
11/03/2021 Đầu 5 Đđuôi 6 Win đuôi6
10/03/2021 Đầu 1 Đđuôi 9 Win đuôi9
09/03/2021 Đầu 2 Đđuôi 6 Win đuôi6
08/03/2021 Đầu 6 Đđuôi 9 Win đuôi9
07/03/2021 Đầu 7 Đđuôi 3 Win đuôi3
06/03/2021 Đầu 6 Đđuôi 6 Win đuôi8
05/03/2021 Đầu 9 Đđuôi 7 Win đầu9
04/03/2021 Đầu 4 Đuôi 1 Miss
03/03/2021 Đầu 1 Đđuôi 5 Win đầu1
02/03/2021 Đầu 5 Đđuôi 2 Win đuôi2
01/03/2021 Đầu 6 Đđuôi 7 Win đuôi7
28/02/2021 Đầu 5 Đđuôi 8 Win đuôi8
27/02/2021 Đầu 1 Đđuôi 2 Win đầu1
26/02/2021 Đầu 2 Đuôi 8 Miss
25/02/2021 Đầu 6 Đuôi 4 Miss
24/02/2021 Đầu 2 Đđuôi 5 Win đuôi5
23/02/2021 Đầu 1 Đđuôi 4 Win đầu1
22/02/2021 Đầu 5 Đđuôi 8 Win đuôi8
21/02/2021 Đầu 4 Đđuôi 7 Win đuôi7
20/02/2021 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
19/02/2021 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
18/02/2021 Đầu 1 Đđuôi 5 Win đầu1
17/02/2021 Đầu 6 Đuôi 1 Miss
16/02/2021 Đầu 5 Đđuôi 3 Win đuôi3
15/02/2021 Đầu 7 Đđuôi 6 Win đuôi6
10/02/2021 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
09/02/2021 Đầu 6 Đđuôi 2 Win đuôi2
08/02/2021 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
07/02/2021 Đầu 4 Đuôi 8 Miss
06/02/2021 Đầu 8 Đđuôi 7 Win đuôi7
05/02/2021 Đầu 2 Đđuôi 5 Win đầu2
04/02/2021 Đầu 1 Đđuôi 6 Win đầu1
03/02/2021 Đầu 4 Đđuôi 7 Win đầu4
02/02/2021 Đầu 4 Đđuôi 9 Win đuôi9
01/02/2021 Đầu 5 Đđuôi 2 Win đuôi2
31/01/2021 Đầu 8 Đđuôi 1 Win đầu8
30/01/2021 Đầu 0 Đđuôi 7 Win đầu0
29/01/2021 Đầu 6 Đđuôi 3 Win đầu6
28/01/2021 Đầu 2 Đđuôi 1 Win đầu2
27/01/2021 Đầu 4 Đđuôi 6 Win đuôi6
26/01/2021 Đầu 2 Đđuôi 9 Win đuôi9
25/01/2021 Đầu 4 Đđuôi 7 Win đuôi7
24/01/2021 Đầu 8 Đđuôi 1 Win đầu8
23/01/2021 Đầu 3 Đđuôi 0 Win đuôi0
22/01/2021 Đầu 6 Đđuôi 7 Win đầu6
21/01/2021 Đầu 3 Đđuôi 2 Win đầu3
20/01/2021 Đầu 7 Đuôi 1 Miss
19/01/2021 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
18/01/2021 Đầu 4 Đđuôi 7 Win đầu4
17/01/2021 Đầu 9 Đđuôi 2 Win đầu9
15/01/2021 Đầu 4 Đđuôi 5 Win đuôi5
14/01/2021 Đầu 3 Đđuôi 2 Win đầu3
13/01/2021 Đầu 6 Đđuôi 5 Win đầu6
12/01/2021 Đầu 9 Đđuôi 3 Win đầu9
10/01/2021 Đầu 4 Đđuôi 2 Win đuôi4
08/01/2021 Đầu 1 Đđuôi 6 Win đuôi6
07/01/2021 Đầu 9 Đuôi 4 Win đuôi4
06/01/2021 Đầu 4 Đuôi 2 Win đuôi2
05/01/2021 Đầu 5 Đuôi 6 Win đuôi6
04/01/2021 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
03/01/2021 Đầu 3 Đuôi 7 Win đầu3
02/01/2021 Đầu 4 Đuôi 1 Win đuôi1
01/01/2021 Đầu 8 Đuôi 2 Win đầu8
31/12/2020 Đầu 5 Đuôi 3 Win đầu5
30/12/2020 Đầu 0 Đuôi 7 Win đầu0
29/12/2020 Đầu 5 Đuôi 3 Miss
27/12/2020 Đầu 7 Đuôi 5 Win đầu7
26/12/2020 Đầu 4 Đuôi 2 Miss
25/12/2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win đuôi7
24/12/2020 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
23/12/2020 Đầu 8 Đuôi 1 Win đầu8
22/12/2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win đầu1
21/12/2020 Đầu 9 Đuôi 6 Win đầu9
20/12/2020 Đầu 5 Đuôi 4 Miss
19/12/2020 Đầu 7 Đuôi 3 Win đầu7
18/12/2020 Đầu 2 Đuôi 4 Win đuôi4
17/12/2020 Đầu 5 Đuôi 2 Win đầu5
16/12/2020 Đầu 8 Đuôi 3 Win đuôi3
15/12/2020 Đầu 5 Đuôi 2 Miss
14/12/2020 Đầu 6 Đuôi 9 Win đuôi9
13/12/2020 Đầu 7 Đuôi 8 Win đuôi8
12/12/2020 Đầu 4 Đuôi 6 Win đầu4
11/12/2020 Đầu 5 Đuôi 7 Win đầu5
10/12/2020 Đầu 3 Đuôi 2 Win đầu3
09/12/2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win đầu4
08/12/2020 Đầu 7 Đuôi 0 Win đuôi0
07/12/2020 Đầu 6 Đuôi 9 Win đuôi9
06/12/2020 Đầu 5 Đuôi 7 Win đầu5
05/12/2020 Đầu 7 Đuôi 0 Miss
04/12/2020 Đầu 4 Đuôi 6 Win đầu4
03/12/2020 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
02/12/2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win đầu1
01/12/2020 Đầu 5 Đuôi 7 Win đuôi7
30/11/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win đuôi4
29/11/2020 Đầu 7 Đuôi 9 Win đuôi9
28/11/2020 Đầu 4 Đuôi 3 Miss
27/11/2020 Đầu 2 Đuôi 5 Win đầu2
26/11/2020 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
25/11/2020 Đầu 3 Đuôi 2 Win đầu3
24/11/2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win đuôi4
23/11/2020 Đầu 7 Đuôi 3 Win đuôi3
22/11/2020 Đầu 5 Đuôi 6 Win đuôi6
21/11/2020 Đầu 9 Đuôi 1 Win đuôi1
20/11/2020 Đầu 4 Đuôi 0 Win đuôi0
19/11/2020 Đầu 8 Đuôi 7 Win đuôi7
18/11/2020 Đầu 3 Đuôi 6 Win đầu3
17/11/2020 Đầu 7 Đuôi 4 Miss
16/11/2020 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
15/11/2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win đầu1
14/11/2020 Đầu 5 Đuôi 6 Win đuôi6
13/11/2020 Đầu 8 Đuôi 5 Win đầu8
12/11/2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win đầu1
11/11/2020 Đầu 6 Đuôi 2 Win đuôi2
10/11/2020 Đầu 7 Đuôi 5 Win đầu7
09/11/2020 Đầu 0 Đuôi 4 Miss
08/11/2020 Đầu 6 Đuôi 3 Miss
07/11/2020 Đầu 3 Đuôi 6 Win đuôi6
06/11/2020 Đầu 7 Đuôi 8 Win đầu7
05/11/2020 Đầu 4 Đuôi 5 Win đuôi5
04/11/2020 Đầu 8 Đuôi 1 Win đuôi1
03/11/2020 Đầu 5 Đuôi 8 Win đuôi8
02/11/2020 Đầu 7 Đuôi 1 Win đuôi1
01/11/2020 Đầu 6 Đuôi 9 Win đuôi9
31/10/2020 Đầu 1 Đuôi 4 Win đầu1
30/10/2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win đuôi3
29/10/2020 Đầu 5 Đuôi 6 Win đuôi6
28/10/2020 Đầu 6 Đuôi 7 Win đuôi7
27/10/2020 Đầu 6 Đuôi 8 Win đuôi8
26/10/2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win đầu4
24/10/2020 Đầu 8 Đuôi 3 Miss
23/10/2020 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
22/10/2020 Đầu 5 Đuôi 9 Win đuôi9
21/10/2020 Đầu 4 Đuôi 8 Win đầu4
20/10/2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win đầu5
19/10/2020 Đầu 2 Đuôi 8 Win đầu2
18/10/2020 Đầu 1 Đuôi 3 Win đầu1
17/10/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Win đuôi6
16/10/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
15/10/2020 Đầu 8 Đuôi 8 Win đuôi8
13/10/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
12/10/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Win đầu1
11/10/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Win đầu9
09/10/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Win đuôi1
08/10/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Win đầu2
07/10/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Miss
06/10/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Win đầu6
05/10/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Win đuôi3
04/10/2020 Đầu 8 Đuôi 8 Win đầu8
03/10/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Win đầu9
02/10/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
01/10/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Win đầu1
29/09/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Win đầu2
28/09/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Win đuôi1
27/09/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Win đuôi6
26/09/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Miss
25/09/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Win đuôi2
24/09/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Win đuôi2
23/09/2020 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
22/09/2020 Đầu 8 Đuôi 8 Win đầu8
21/09/2020 Đầu 5 Đuôi 5 Win đầu5
20/09/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win đầu4
19/09/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
18/09/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
17/09/2020 Đầu 7 Đuôi 7 Win đầu7
16/09/2020 Đầu 8 Đuôi 8 Win đầu8
15/09/2020 Đầu 0 Đuôi 0 Win đuôi0
14/09/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Win đầu9
13/09/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Win đuôi3
09/09/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Miss
11/09/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Win đuôi9
10/09/2020 Đầu 0 Đuôi 0 Win đuôi0
09/09/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
08/09/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Miss
07/09/2020 Đầu 5 Đuôi 5 Win đầu5
06/09/2020 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
05/09/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
04/09/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Miss
03/09/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
02/09/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
01/09/2020 Đầu 7 Đuôi 7 Win đuôi7
31/08/2020 Đầu 5 Đuôi 5 Win đầu5
30/08/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Win đuôi3
29/08/2020 Đầu 5 Đuôi 5 Win đuôi5
28/08/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win đầu4
27/08/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Win đuôi6
26/08/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Win đuôi2
25/08/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Win đuôi9
24/08/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Win đuôi6
23/08/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Win đuôi1
22/08/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Win đầu3
21/08/2020 Đầu 5 Đuôi 5 Win đầu5
20/08/2020 Đầu 0 Đuôi 0 Win đuôi0
19/08/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Win đuôi1
18/08/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Win đầu3
17/08/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win đầu4
16/08/2020 Đầu 7 Đuôi 7 Win đuôi7
15/08/2020 Đầu 8 Đuôi 8 Win đầu8
14/08/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win đuôi4
13/08/2020 Đầu 7 Đuôi 7 Win đuôi7
12/08/2020 Đầu 5 Đuôi 5 Win đầu5
11/08/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Miss
10/08/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
09/08/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Win đuôi3