ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC VIP

Bạn đừng đắn đó bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho một con số, mà hãy nghĩ tới con số đó gúp bạn thắng được bao nhiêu tiền. Vì vậy đừng tiếc tiền mà không lấy số từ chúng tôi. Rất nhiều a/e đã vô bờ an toàn từ những con số của chúng tôi

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h – 18h
Hỗ trợ: Vettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile..

CÁC BẠN CÓ THỂ CỘNG DỒN THẺ CÀO

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
15/05/2022 Đầu 1 đuôi 2 Miss
09/05/2022 Đầu 2 đuôi 6 Miss
08/05/2022 Đầu 5 đuôi 1 Miss
07/05/2022 Đầu 4 đuôi 2 Miss
06/05/2022 Đầu 1 đuôi 4 Win đầu 1
05/05/2022 Đầu 5 đuôi 2 Win đầu 5
04/05/2022 Đầu 1 đuôi 5 Win đầu 1
03/05/2022 Đầu 6 đuôi 8 Miss
02/05/2022 Đầu 2 đuôi 7 Miss
01/05/2022 Đầu 1 đuôi 7 Miss
30/04/2022 Đầu 2 đuôi 5 Win đầu 2
29/04/2022 Đầu 1 đuôi 9 Win đuôi 9
28/04/2022 Đầu 4 đuôi 5 Miss
27/04/2022 Đầu 1 đuôi 1 Win đuôi 1
26/04/2022 Đầu 4 đuôi 5 Win đầu 4
25/04/2022 Đầu 5 đuôi 6 Miss
24/04/2022 Đầu 5 đuôi 5 Win đuôi 5
23/04/2022 Đầu 1 đuôi 5 Win đầu 1
22/04/2022 Đầu 9 đuôi 8 Win đầu 9
21/04/2022 Đầu 2 đuôi 1 Miss
20/04/2022 Đầu 1 đuôi 3 Win đuôi 3
19/04/2022 Đầu 9 đuôi 4 Win đuôi 4
15/04/2022 Đầu 7 đuôi 5 Win đuôi 5
14/04/2022 Đầu 5 đuôi 7 Miss
13/04/2022 Đầu 2 đuôi 7 Miss
12/04/2022 Đầu 1 đuôi 2 Miss
11/04/2022 Đầu 5 đuôi 8 Miss
10/04/2022 Đầu 3 đuôi 6 Miss
09/04/2022 Đầu 3 đuôi 7 Miss
08/04/2022 Đầu 1 đuôi 8 Miss
07/04/2022 Đầu 7 đuôi 5 Win đuôi 5
06/04/2022 Đầu 6 đuôi 8 Win đuôi 8
05/04/2022 Đầu 7 đuôi 8 Miss
04/04/2022 Đầu 2 đuôi 1 Win đuôi 1
03/04/2022 Đầu 6 đuôi 6 Win đầu 6
02/04/2022 Đầu 7 đuôi 0 Miss
01/04/2022 Đầu 0 đuôi 9 Win đầu 0
31/03/2022 Đầu 3 đuôi 8 Win đầu 3
30/03/2022 Đầu 1 đuôi 5 Win đầu 1
29/03/2022 Đầu 7 đuôi 0 Miss
28/03/2022 Đầu 8 đuôi 9 Win đầu 8
27/03/2022 Đầu 2 đuôi 5 Miss
26/03/2022 Đầu 5 đuôi 0 Miss
25/03/2022 Đầu 6 đuôi 5 Win đầu 6
24/03/2022 Đầu 5 đuôi 0 Win đuôi 0
23/03/2022 Đầu 4 đuôi 7 Miss
22/03/2022 Đầu 5 đuôi 2 Miss
21/03/2022 Đầu 2 đuôi 4 Win đuôi 4
20/03/2022 Đầu 1 đuôi 5 Miss
19/03/2022 Đầu 2 đuôi 8 Win đuôi 8
18/03/2022 Đầu 5 đuôi 1 Miss
17/03/2022 Đầu 8 đuôi 6 Miss
16/03/2022 Đầu 1 đuôi 8 trượt
15/03/2022 Đầu 6 đuôi 5 Win đầu 6
14/03/2022 Đầu 9 đuôi 3 Win đuôi 3
13/03/2022 Đầu 6 đuôi 0 Win đuôi 0
12/03/2022 Đầu 1 đuôi 2 trượt
11/03/2022 Đầu 5 đuôi 9 Win đuôi 9
10/03/2022 Đầu 7 đuôi 6 trượt
09/03/2022 Đầu 5 đuôi 6 trượt
08/03/2022 Đầu 4 đuôi 8 trượt
07/03/2022 Đầu 2 đuôi 9 Win đuôi 9
06/03/2022 Đầu 2 đuôi 6 Win đuôi 6
05/03/2022 Đầu 5 đuôi 7 Win đuôi 7
04/03/2022 Đầu 1 đuôi 9 Win đuôi 9
03/03/2022 Đầu 4 đuôi 6 Miss
02/03/2022 Đầu 9 đuôi 2 Win đầu 9
01/03/2022 Đầu 2 đuôi 8 Miss
28/02/2022 Đầu 1 đuôi 5 Win đuôi 5
27/02/2022 Đầu 8 đuôi 5 Win đầu 8
26/02/2022 Đầu 1 đuôi 3 Miss
25/02/2022 Đầu 2 đuôi 1 Win đuôi 1
24/02/2022 Đầu 9 đuôi 3 Miss
23/02/2022 Đầu 7 đuôi 1 Win đầu 1
22/02/2022 Đầu 5 đuôi 9 Win đầu 5
21/02/2022 Đầu 1 đuôi 5 Win đuôi 5
20/02/2022 Đầu 8 đuôi 5 Win đầu 8